Privacy

VisitMontaione.com verzamelt via de website www.visitmontaione.com contactgegevens die mensen via e-mail versturen.

Volgens artikel 13 van het wetsbesluit 196/2003, verklaart VisitMontaione.com dat deze verzoeken en de gegevens die hiermee worden verzamelt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de privacywet, om zo te kunnen voldoen aan de verzoeken van de gebruikers.

De gegevens worden verwerkt door visitmontaione.com waarbij de rechten in acht worden genomen die staan beschreven in artikel 7 van het wetsbesluit 196/2003. Volgens dit artikel heeft de gebruiker het recht om te weten welke van zijn/haar gegevens worden opgeslagen. Ook heeft de gebruiker het recht om deze gegevens bij te werken, te corrigeren en/of te verwijderen en zich, indien daar een geldige reden voor is, te verzetten tegen hoe er met de gegevens wordt omgegaan.